zh
  ZH ▼
 

FIAMM:世界最大的汽车喇叭制造商

就车辆和行人而言,FIAMM是喇叭生产和供应的全球领先者。

凭借遍布全球的生产和商业,菲亚姆是一个领先的研发公司,致力于质量和卓越性以维持客户的高满意度

这些特性是菲亚姆和汽车喇叭的展现。

 

video

 

新闻

 

 
 

FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.p.A. HEADQUARTERS
V.le Europa, 75 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) Italia
Tel +39 0444 709311 - Fax +39 0444 709333 - info.acousticdevices@fiammcomponents.com

language : market :